• När ni ska borra för vatten eller värme

    Kontakta oss på 026-100 000

Borrning för värme & installation av värmepumpar

Bergvärme

Det här gör vi
Vid bergvärmeinstallationer tar vi hand om hela arbetet på utsidan. Det innebär att vi utöver själva borrningen också lägger ner och fyller kollektorslangen, gräver fram till fastigheten och ordnar anslutningen in i fastigheten.

Så fungerar det
En bergvärmepump hämtar sin energi från ett borrhål. I borrhålet finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligtvis etanol). Genom att ”köra runt” vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet.

Värme på vintern – frikyla på sommaren
Bergvärme i större fastigheter såsom flerbostadshus, hotell, industrier och kontor blir allt vanligare.
Ingen fastighet är för stor och ingen för liten för bergvärme. Det som är viktigt är att man har tillräckligt stor markyta att sprida ut sina borrhål på. De flesta fastigheter som inte ligger mitt i stan har tillräckligt stora tomter. I innerstaden däremot har man oftast, men inte alltid, för små tomter, för att få plats med de antal borrhål som krävs.

1 kWh bergvärme kostar ca 28 öre exkl moms. Jämför det med vad du betalar för din nuvarande värmekälla så förstår du att du kan spara mycket pengar. Att bergvärme också är miljövänligt är ytterligare fördel.

Bergvärmeanläggningen kan även ge kyla, så kallad frikyla, från borrhålen. Det ger dubbla fördelar, nästan gratis kyla och återladdning av borrhålen.
Kontakta oss så berättar vi mer

Med en bergvärmepump installerad i ditt hus kan du på sommaren använda den låga temperaturen i borrhålet till att kyla ner ett rum eller ett våningsplan i ditt hus. Eftersom kyla måste ventileras ut så installerar vi en fläktkonvektor. Istället för att varmt radiatorvatten strömmar igenom konvektorn så används den kalla vätskan från borrhålet för att ge kyla. Förutom att kylan faktiskt är gratis, den finns ju redan i borrhålet, så återladdas borrhålet snabbare på sommaren eftersom en varmare vätska skickas tillbaka ner i borrhålet än den som kommer upp. Dubbla fördelar alltså.
För att konvektorn ska kunna leverera kyla måste den anslutas till köldbärarledningen, borrhålet.

Energihyddan AB
Energihyddan producerar närfjärrvärme i småhusområden dit den vanliga fjärrvärmen inte når. Vi har som idé att bygga mindre värmecentraler och ansluta hushåll till våra små närfjärrvärmenät. Genom att vi har mycket små förluster i våra nät och producerar värmen på ett effektivt sätt kan vi hålla mycket konkurrenskraftiga priser.

Geoenergi

Sverige är i internationell bemärkelse ett ledande land vad gäller energiutvinning med värmepumpar från mark och grund.

Geoenergi omfattar följande verksamhetsområden:

  • Prospekteringsmetodik avseende geoenergikällor

  • Borrteknik och brunnsbyggnad

  • Reservoir- och energibedömningar

  • Termiska tillstånd och egenskaper i jord och berg

  • Energiutvinning från stora djup och från ytliga formationer

  • Energilagring i geologiska formationer

  • Lagring av "växthusgaser" i djupt liggande geologiska formationer

Kontakta oss när ni ska borra för vatten eller värme!