• När ni ska borra för vatten eller värme

    Kontakta oss på 026-100 000

Tjänster inom entreprenad och VA-grävning

VeeAB utför även

  • Entreprenadborrning - bryggor, grunder, pålning, m.m.

  • VA-grävningar

  • Enskilda avloppsanläggningar

  • Installation av vattenreningsutrustning

  • Försäljning samt installation av NIBE, IVT, CTC, Thermia Bergvärmepumpar

Kontakta oss när ni ska borra för vatten eller värme!