• När ni ska borra för vatten eller värme

    Kontakta oss på 026-100 000

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

VeeAB och var och en av de anställda skall leverera produkter och tjänster till kravuppfyllelse i alla led fram till slutkund för att uppnå totalekonomiska installationer med rätt kvalitet.

Genom att på ett systematiskt sätt förbereda och styra varje enskilt objekt skapa förutsättningar att göra rätt från början.

Miljöpolicy

Vår ambition är att du skall uppfatta VeeAB som ett miljöledande entreprenadföretag genom att utveckla vår miljökompetens för att skydda miljö och främja en hållbar utveckling.

Vår ambition är också att vi alla tar miljöfrågor på stort ansvar.

Kontakta oss när ni ska borra för vatten eller värme!