• När ni ska borra för vatten eller värme

    Kontakta oss på 026-100 000

Vattenborrning för kompletta vattenbrunnar

Vattenborrning

Vi anlägger kompletta vattenbrunnar. Efter en besiktning av marken gör vi en bedömning av var brunnen bör placeras för att ge bra med vatten av bra kvalitet. När borrningen är utförd installerar vi en pumpanläggning som är dimensionerad med hänsyn tagen till djup och tillrinning.

Vi installerar även vattenreningsutrustning i de fall där det krävs.

Vattenrening

Vattenfilter från Kinetico
Vi klarar ofta att rena ditt vatten med en filteranläggning där andra föreslår två eller tre olika anläggningar i serie. Önskar man rent och friskt vatten med minsta möjliga skötsel och en okomplicerad filteranläggning, är Kineticosystemet helt överlägset.

Kontakta oss när ni ska borra för vatten eller värme!